CHUYỆN VỀ “NÀNG GỖ” NGUYỄN THỊ HỒNG DUNG

Hôm nay mình sẽ viết về một người bạn thật đặc biệt – “Nàng gỗ” Nguyễn Thị Hồng Dung. Chuyện về Hồng Dung luôn đầy cảm hứng và cũng là nét đẹp của cuộc sống hiện đại. Mình và Dung biết nhau từ thủa sinh viên, hai đứa học chung ngành công nghệ thông tin … Đọc tiếp CHUYỆN VỀ “NÀNG GỖ” NGUYỄN THỊ HỒNG DUNG